Prisuppgifter

Mina priser

Pris för normal fruktträdbeskärning är 750 kr/timme inklusive moms.

Har du rätt till rutavdrag så betalar du 375 kr/timme

Du kan också få ett fast pris enligt offert efter hembesök.

Vid offert tillkommer en kostnad på 500 kr inkl moms för ett kostnadsförslag efter besök på plats.

Om du behöver hjälp med bortforsling klipprester av större mängder av grenar och klipprester så är grundavgiften 500 kr. Eventuell avgift till återviningscentral kan bli aktuell.

För övrigt trädgårdsarbete så är mitt timpris 500 kr/timme.

Rabatt

Är du medlem i Huddinge Botkyrka trädgårdssällskap så får du10% rabatt på arbetskostnaden. (Gäller ej material och växter/träd)

Vad räknas som rut?


Du som anlitar mig för rutarbete kan få skattereduktion rutavdrag för arbetskostnad.

(Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till rot- och rutavdrag.)


Rutavdraget

För rutarbete kan du dra av max 50 procent av arbetskostnaden.

Rutavdraget är max 25 000 kr per år för personer som inte har fyllt 65 år vid årets ingång.

De som har fyllt 65 år vid årets ingång kan få max 50 000 kr i rutavdrag.

Som kund kan du få rutavdrag för trädgårdsarbete.

Arbetet ska utföras i, eller i nära anslutning till, en bostad som du som kund bor i eller använder som fritidsbostad, eller som dina föräldrar bor i. Jag som har utfört arbetet ansöker om köparens preliminära rutavdrag och begär utbetalning från Skatteverket för den summan.


Intyg för utnyttjat rot- och rutavdrag

I förekommande fall kan jag be dig som köpare att visa upp ett intyg för mig hur mycket preliminär rot- och rutavdrag du har utnyttjat under innevarande år. Intyget tar bara hänsyn till ärenden som kommit in till Skatteverket och där beslut har fattats innan intyget utfärdades.


Bra för dig att veta är att det är väldigt enkelt för att ta fram ett sådant intyg då Skatteverket erbjuder både en e-tjänst och en app-tjänst för det ändamålet. Dessa tjänster kräver e-legitimation. Om du som köpare inte kan få en e-legitimation så kan du ringa till Skatteupplysningen 0771 – 567 567 och få intyget hemskickat.

Intyget är inte en bekräftelse på att ett visst arbete på en viss fastighet ger köparen rätt till rotavdrag. Alla andra förutsättningar måste vara uppfyllda för att köparen ska kunna tillgodoräknas rotavdraget.


Vad räknas som rut?

Den som anlitar mig för rutarbete kan få skattereduktion rutavdrag för arbetskostnad.

Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till rot- och rutavdrag.


Du kan läsa mer på Skatteverkets hemsida. www.Skatteverket.se